26 Οκτ 2011

KATATEΘΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το καθαρό πόσιμο νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Από τις 28 Ιουλίου του 2010 μάλιστα αποτελεί ειδική παράγραφο της Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την εξής διατύπωση: «Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε καθαρό πόσιμο νερό».
Στη χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια οι «εταίροι» της χώρας μας αποφασίζουν και εφαρμόζουν, και με την συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης, πολιτικές καταστροφικές για τον ελληνικό λαό, καταστρατηγώντας κάθε έννοια συνταγματικής νομιμότητας και οδηγώντας τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών της Ελλάδας στην απόγνωση και την εξαθλίωση.
Αυτή η οικονομική εξαθλίωση έχει οδηγήσει αρκετούς συνδημότες μας στο να μην μπορούν σήμερα να πληρώσουν ούτε καν το λογαριασμό του πόσιμου νερού.
Η «Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών Αγρινίου» από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011 έως και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου του ίδιου έτους συγκέντρωσε υπογραφές στις πλατείες της πόλης του Αγρινίου με σκοπό να ζητήσει από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ να συζητήσει και να αποφασίσει για την χρηματοδότηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), έτσι ώστε αυτή να μην κόψει καμιά παροχή νερού στο σύνολο του Νέου Δήμου Αγρινίου, με μοναδικό απαιτούμενο δικαιολογητικό μια υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας καταβολής του ποσού κάθε συνδημότη, που δεν μπορεί να καταβάλει το κόστος αυτής της παροχής.
Χθες, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011, καταθέσαμε το παραπάνω αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. 92143/25-10-2011.
Το αίτημα αναφέρει τα εξής:

«Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου κ. Γεώργιο Γρίνο
ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
κ. Πρόεδρε
Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του «Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου», όπως αυτός αποφασίστηκε και ισχύει μετά την 8η συνεδρίαση αυτού του ιδίου οργάνου, το οποίο φέρει τον τίτλο «Δημοσιότητα των συνεδριάσεων, Αναφορές – Προτάσεις – Πληροφόρηση Πολιτών», αναφέρεται κατά γράμμα το εξής: «Το δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις, που κατατίθενται σ’ αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα για την επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας δημοτικού συμβουλίου. Ο δήμαρχος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την σχετική απόφαση που ελήφθη».
Επικαλούμαστε την συγκεκριμένη παράγραφο κ. Πρόεδρε και ζητάμε στην επόμενη συνεδρίαση να εισαχθεί προς συζήτηση και επίλυση ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετούς συνδημότες μας.
κ. Πρόεδρε
Γνωρίζετε και εσείς και ο κ. Δήμαρχος και το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων όλων των παρατάξεων του Δήμου Αγρινίου, ότι ο λαός μας βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια σε μια μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση. Μαγαζιά συνεχώς κλείνουν, συνδημότες μας χάνουν τις δουλειές τους και η ανεργία κάθε μέρα που περνάει αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.
Σήμερα όλο και πιο πολύ γίνεται απαραίτητη συνεκτική συνιστώσα του κατακερματισμού της κοινωνικής μας συνοχής η αλληλεγγύη και η βοήθεια μεταξύ όλων όσων ζούμε σε αυτόν τον Δήμο.
Τα προηγούμενα χρόνια μέσα στα όρια της ταμειακής αντοχής των Καποδιστριακών Δήμων αποφασίστηκαν και επιλέχθηκαν πολιτικές και δράσεις που ανεξάρτητα από το βαθμό της επιτυχίας τους ή όχι (επικοινωνιακά ελλείμματα, ιεράρχηση προτεραιοτήτων) βοήθησαν τις αδύνατες κοινωνικά ομάδες καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ελαττώσουν της επιπτώσεις της συνεχώς διογκούμενης οικονομικής τους ανεπάρκειας.
Τους τελευταίους μήνες οι επιπτώσεις αυτές συνεπικουρούμενες από την πιο μεγάλη και πιο τραγική οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα μας και ο Δήμος μας έχουν επιδεινωθεί ανεπιστρεπτί, όχι μόνο για τις συγκεκριμένες ευαίσθητες ομάδες συνδημοτών μας αλλά ακόμα και για αρκετούς από όσους δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα μέχρι χθες.
Καθημερινά όλο και πιο πολύ, όλο και πιο έντονα ακούμε συνδημότες μας, που αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και το κόστος της πιο βασικής παροχής της αυτοδιοίκησης που δεν είναι άλλη από την παροχή του μοναδικού και αναγκαίου για την διατήρηση της ζωής κοινωνικού αγαθού: Του πόσιμου νερού.
Για όλα αυτά, αλλά και για περισσότερα, που μπορούμε αν μας δοθεί ο λόγος κατά την συνεδρίαση του οργάνου να σημειώσουμε, σας παρακαλούμε να φέρεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα:
“Συζήτηση και λήψης απόφασης για την ικανή και απαραίτητη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α., έτσι ώστε αυτή να μην προβεί στην διακοπή καμιάς οικιακής υδροδότησης για το υπόλοιπο του 2011 και όλο το 2012, με μοναδικό δικαιολογητικό μια υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρώνει ο κάθε Δημότης Αγρινίου και στην οποία θα αναφέρει ότι αδυνατεί να καταβάλει το κόστος υδροδότησης του”.
Κάνοντας έκκληση κ. Πρόεδρε στην κοινωνική ευαισθησία που γνωρίζουμε ότι διακρίνει  και εσάς και την Δημοτική Αρχή, αλλά και το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων σας καλούμε να μεριμνήσετε γι’ αυτό, αλλά ταυτόχρονα να μας επιτρέψετε να σας παραδώσουμε στο τέλος του μήνα και μια εισήγηση με την ολοκληρωμένη πρόταση μας.
Με τιμή οι κάτωθι υπογράφοντες Δημότες του Δήμου Αγρινίου».
(Ακολουθούν τα ονόματα 25 δημοτών του Αγρινίου, οι διευθύνσεις τους και οι αρ. των ταυτοτήτων τους ή το ΑΦΜ τους. Κατατέθηκαν επίσης αντίγραφα με το σύνολο των υπογραφών που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα και οι οποίες υπερβαίνουν τις διακόσιες πενήντα)

Από το Γραφείο Τύπου της «Κ»


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
·          Παρακαλούμε για την δημοσίευση του αλλά και την αναδημοσίευση του από όσα Μέσα Ενημέρωσης, blog ή ιστοσελίδες, δεν διαθέτουμε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
·          Δεν επιθυμούμε τη δημοσίευση του στο agriniopress, για λόγους που προς το παρόν δεν θα αναφέρουμε.

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ: ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ… ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΙΑΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΤΗΣ «Κ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αγρίνιο 25 Οκτωβρίου 2011


ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ… ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ
Τα τραγικά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, οι πολιτικές επιλογές και τα εφιαλτικά μέτρα εναντίον όλης της ελληνικής κοινωνίας, που παίρνει η σημερινή κυβέρνηση καθώς και η κατοχή της χώρας μας από τα παγκόσμια οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα δεν μπορούν να μας κάνουν να μην βλέπουμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας.
Εδώ και ένα μήνα περίπου μια επιστολή Αγανακτισμένων Πολιτών του Παναιτωλίου, ανέδειξε την απαξίωση στην οποία έχει περιέλθει η ύπαιθρος του μεγάλου Καλλικρατικού Δήμου του Αγρινίου, αλλά και την κοινή μοίρα των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίες βρίσκονται γύρω από την πόλη του Αγρινίου.
Η Ομάδα Πολιτών Παναιτωλίου της «Κ» έρχεται σήμερα να σας παρουσιάσει εικόνες που αποτελούν ντροπή και οι οποίες δυστυχώς δεν τιμούν κανέναν. Ούτε όσους ζούμε δίπλα στη λίμνη Τριχωνίδα και προσποιούμαστε ότι την αγαπάμε και την φροντίζουμε, ούτε όσους αδιαφορούμε και θεωρούμε ότι η ενασχόληση μας με αυτά είναι ψιλά γράμματα.
Αν και πολλά έχουν συμβεί προς μια καλύτερη περιβαλλοντική πολιτική στον τόπο μας, η κακή συνήθεια που διακρίνει κάποιους ασυνείδητους πολίτες, η αναποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης στο να ελέγξει και να διατηρήσει το περιβάλλον καθαρό, όταν η ίδια δεν το επιβαρύνει, συνεπικουρούμενα από τις κεντρικές επιλογές απαξίωσης της υπαίθρου, έχουν οδηγήσει τόπους πανέμορφους και οικοσυστήματα ευαίσθητα να παρουσιάζουν την  εικόνα που βλέπετε.
Να σημειώσουμε εδώ ότι θα ακολουθήσει ένα βίντεο που θα εξαντλήσει το σύνολο του θέματος, στο «αντιΔΕΛΤΙΟ» της «Κ» που θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα στις 12 το βράδι, (Δευτέρα 31 Οκτωβρίου η πρώτη εκπομπή του)

ΜΙΑΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Στο πλαίσιο ταυτόχρονα της όλο και μεγαλύτερης απαξίωσης των κατοίκων της υπαίθρου ,όπως προαναφέραμε, σημαντικές υπηρεσίες όπως αυτές του πιστωτικού συστήματος που ασύστολα βοηθήθηκε και σχεδιάζεται να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο και από τις δύο κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τον τόπο και από την Ε.Ε. και  που τόσο πολύ κερδοσκόπησε όλα αυτά τα χρόνια, σήμερα, με πρόσχημα την «εξοικονόμηση» αρχίζει σιγά – σιγά να τα «μαζεύει» και να φεύγουν από τις κοινότητες εκείνες που μέχρι χθες «εκμεταλλεύονταν».
Η Αγροτική Τράπεζα για παράδειγμα αφού εκμεταλλεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια όλο το αγροτικό κεφάλαιο του βορειοανατολικού τόξου της Τριχωνίδας, σήμερα κλείνει το υποκατάστημα της στο Παναιτώλιο. Ένα κατάστημα "ζωντανό" που εξυπηρετούσε  κυρίως τον αγροτικό πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής, (Παναιτωλίο, Καινούργιο, Παραβόλα και πολλές άλλες κοινότητες γύρω από τη λίμνη Τριχωνίδα).  
Προκειμένου  οι συναλλασσόμενοι με την ΑΤΕ, οι πελάτες της δηλαδή, να συνωστίζονται στο Αγρίνιο, να μην ξέρουν που να παρκάρουν και να περιμένουν ώρες στην ουρά χάνοντας χρόνο, προτιμούσαν το υποκατάστημα του Παναιτωλίου. Αυτό ήταν μια σοβαρή αποκέντρωση που δυστυχώς μαζί με όλα τα άλλα μέτρα λιτότητας που πλήττουν παραδόξως  μόνο τους εργαζομένους και τους ανέργους πήγε περίπατο ξαναφέρνοντας στο προσκήνιο καταστάσεις μπανανίας!!
Τα έξοδα του υποκαταστήματος  σε μια περιοχή όπως το Παναιτώλιο είναι αστεία υπόθεση  μπροστά στην εξυπηρέτηση που παρείχε, ιδιαίτερα στον αγροτικό πληθυσμό.
Δεν πρέπει να είμαστε άλλο ανεκτικοί και θα πρέπει να αντιδράσουμε απέναντι σε όλα αυτά που μας επιβάλλουν. Καλούμε λοιπόν όλους αυτούς που διατηρούν ακόμα λογαριασμούς στην συγκεκριμένη τράπεζα να τους κλείσουν, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρωτοφανή αυτή απόφαση!!!12 Σεπ 2011

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

«Κ»             ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΑΨΑΛΗ 9 ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 – Τηλ. επικ. 6936 423881 – 6974 838165

Αγρίνιο 12 Σεπτεμβρίου 2011
Η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών Αγρινίου στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς συμμερίζεται την αγωνία του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, φοιτητές, γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές και τους εργαζόμενους σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος) και τους καλεί να αντισταθούν στην «ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.
Επιλέγουμε, σήμερα που το πρώτο κουδούνι της αντίστασης χτυπάει σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, τον ποιητικό λόγο του Μιχάλη Κατσαρού ως χαιρετισμό σε αυτή την πρώτη μέρα της επιστροφής των μαθητών στα θρανία τους, με την βεβαιότητα ότι «Η ΔΙΑΘΗΚΗ» του αυτή μας εκφράζει όλους: Και την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ

Αντισταθείτε  
σ' αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι  
και λέει : καλά είμαι εδώ. 
Αντισταθείτε σ' αυτόν που γύρισε πάλι 
και λέει : Δόξα σοι ο Θεός.  
Αντισταθείτε  
στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών  
στον κοντό άνθρωπο του γραφείου 
στην εταιρία εισαγωγαί - εξαγωγαί  
στην κρατική εκπαίδευση  
στο φόρο  
σε μένα ακόμα που σας ιστορώ
 
Αντισταθείτε  
σ' αυτόν που χαιρετάει απ' την εξέδρα ώρες  
ατέλιωτες τις παρελάσεις  
σ' αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει σμύρναν  
σε μένα ακόμα που σας ιστορώ.  
Αντισταθείτε πάλι σ' όλους αυτούς που λέγονται  
μεγάλοι  
στον πρόεδρο του Εφετείου αντισταθείτε 
στις μουσικές τα τούμπανα και τις παράτες  
σ' όλα τ' ανώτερα συνέδρια που φλυαρούνε  
πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι  
σ' όλους που γράφουν λόγους για την εποχή  
δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα  
στις κολακίες τις ευχές τις τόσες υποκλίσεις 
από γραφιάδες και δειλούς για το σοφό  
αρχηγό τους.  
Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών  
και διαβατηρίων  
στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη  
διπλωματία  
στα εργοστάσια πολεμικών υλών  
σ' αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια  
στα θούρια  
στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους  
στους θεατές  
στον άνεμο 
σ' όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς  
στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας 
ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ αντισταθείτε 
Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την  
 Ελευθερία
 
 (........)  
Και συ λοιπόν  
στέκεσαι έτσι βουβός με τόσες παραιτήσεις  
από φωνή 
από τροφή  
από άλογο  
από σπίτι 
στέκεις απαίσια βουβός σαν πεθαμένος:  
Ελευθερία ανάπηρη πάλι σου τάζουν.

10 Σεπ 2011

ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ

«Κ»             ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΑΨΑΛΗ 9 ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 – Τηλ. επικ. 6936 423881 – 6974 838165
Αγρίνιο 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η «Κ» χαιρετίζει τον συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου του Επιμελητηρίου και τη συμβολική κατάληψη του χώρου της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου από την ΠΑ.ΣΥ., την Ο.Α.Σ. και το ΠΑ.Μ.Ε., την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2011, καθώς επίσης και την αποχώρηση από τη συζήτηση για το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» της Περιφέρειας, των μελών της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Προσυπογράφουμε τις τοποθετήσεις του Τάσου Χατζηλάμπρου και του Μ. Δεσύλα χωρίς να τις χειροκροτούμε, γιατί δεν είμαστε χειροκροτητές και καλούμε το σύνολο της τοπικής κοινωνίας (έτσι κι αλλιώς οι αγρότες απουσιάζουν από αυτές τις δημόσιες σχέσεις) να τους εναντιωθεί, και να μην συμμετάσχει ως κομπάρσος στις παραμυθένιες τους υπερπαραγωγές, αφού ο μοναδικός λόγος ύπαρξής τους είναι η προβολή του υποκριτικού ταλέντου, που χαρακτηρίζει τους πρωταγωνιστές και των δύο μεγαλυτέρων παρατάξεων του συμβουλίου.

Πάνω στο πετσί των αγροτών εφαρμόστηκαν οι Κοινές Αγροτικές Πολιτικές. Στόχος αυτών ευρωπαϊκών πλαισίων ήταν το σταμάτημα της παραγωγής δια της μεθόδου των επιδοτήσεων.
Υπηρετώντας αυτό το στόχο και τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο τα τελευταία 37 χρόνια κατάφεραν να πετύχουν τα ακατόρθωτα:
  • Μετατρέψανε την πλούσια σε νερά γη της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας σε άνυδρη και χέρσα γη.
  • Μεθοδικά και προμελετημένα μετατρέψανε τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών σε πιστωτικά ιδρύματα για να κερδοφόρησει η συνεταιριστική τους γραφειοκρατία και μόνο.
  • Αποτέλεσμα αυτής της μεθόδευσης ήταν οι διοικήσεις αυτών των Ενώσεων, να έχουν μεταλλαχθεί σε μεγαλοτσιφλικάδες διοικητές της υπαίθρου, που αφαιμάζουν τις στρατιές των κολίγων της και που ελέγχουν και χειραγωγούν τους ψηφοφόρους της.
  • Τα χωριά και η ύπαιθρος, που ήταν πηγή ζωής και πλούτου για την περιοχή και τη χώρα, έχουν ερημώσει.

Ταυτόχρονα αναρωτιόμαστε:
Σε ποιο σημείο άραγε του αγροδιατροφικού καλαθιού του κ. Κατσιφάρα χωράνε τα φωτοβολταϊκά του κ. Μωραίτη και του κ. Κουτσουπιά;
Οι πανελιές δηλαδή, που κατέκτησαν σημαντικό χώρο γης (σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις και υψηλής παραγωγικότητας), εκτοπίζοντας τις ελιές και τις άλλες καλλιέργειες από το πεδίο, έχουν θέση στο «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» της περιφέρειας;
Η καλλιέργεια της στέβιας, και οι άλλες κουταμάρες, που ακούσανε κατά καιρούς οι αγρότες για την παραγωγή βιομάζας, συμμετέχουν άραγε στο αγροδιατροφικό πρότυπο της περιφέρειας;
Δυστυχώς το καλάθι που περιγράφει αυτή η έντυπη πρόταση που μας έδειξε κραδαίνοντας την στο αέρα ο κ. Κατσιφάρας, δεν μπορεί να μας πείσει, όχι μόνο γιατί προσπαθεί να οικοδομήσει τον αέρα, αλλά και γιατί η συγκυρία την οποία παράκαμψε για να «φύγει μπροστά» είναι εδώ και είναι οδυνηρή. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή τη «συγκυρία», γιατί σε αυτές τις συνθήκες του σκληρού ανταγωνισμού, των μνημονίων, της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής της οικονομίας της χώρας, που οι δημόσιες δαπάνες μειώνονται, που η ύπαιθρος και τα χωριά χάσκουν διαλυμένα, χωρίς αγρότες και χωρίς ελπίδα, εμείς δεν εντυπωσιαζόμαστε από «καλάθια τούμπανα».
Προχθές ακούσαμε πολλά για την «αγορά», δεν ακούσαμε τίποτα όμως για τα καρτέλ του γάλακτος, του ελαιολάδου, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών. Δεν ακούσαμε τίποτα για τις πολιτικές που θα μειώσουν το κόστος της καλλιέργειας. Δεν ακούσαμε τίποτα για την βελτίωση της ζωής στην ύπαιθρο. Δεν ακούσαμε τίποτα για τις παράνομες ελληνοποιήσεις.
Μην ψάχνετε λοιπόν την ελπίδα κ. Κατσιφάρα στα καλάθια της φτήνιας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Την ελπίδα θα την βρείτε, αν μπορέσετε να συμβάλλεται αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων, που οι ίδιοι οι αγρότες βάζουν.
Όμως για να γίνει αυτό, πρέπει αυτή την χώρα να την ορίζει ο λαός της και να κυβερνιέται από όσους αυτός ο λαός εκλέγει. Όχι από τους υπαλλήλους της Τρόικας και των μνημονίων.
Απευθυνόμαστε κ. Κατσιφάρα και σε σας και στον κ. Παπαναστασίου και σας λέμε όσα, αν και δεν τα αγνοείτε, χτες συναινέσατε να τα παρακάμψατε.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:
1) Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε αύξηση του κόστους παραγωγής κατά 10%. 
2) Έχουμε και νέα μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 9,1% (Μάιος 2010-Μάιος 2011), η οποία έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 24% (1995 μέχρι 2010), γεγονός που αποδεικνύει ότι από το 1995 μέχρι σήμερα το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 33,3%. 
3) Μειώθηκε κατά 25% ο αγροτικός πληθυσμός από το 2000 έως το 2010.
4) Έχουμε διεύρυνση της ψαλίδας τιμών παραγωγού – καταναλωτή.
5) Ο αγρότης και σαν παραγωγός και σαν καταναλωτής πληρώνει 23% Φ.Π.Α., ενώ η επιστροφή του Φ.Π.Α. έχει καθηλωθεί στο 11%.
6) Από το 2004 έως το 2009 η φυτική παραγωγή μειώθηκε κατά 7% και η ζωική κατά 2%, με συνέπεια το 2010 το Ελληνικό κράτος να πληρώσει 6,5 δισ. για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων είναι 3,5 δισ. ευρώ.
7) Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας να αυξάνονται συνεχώς οι τιμές των ζωοτροφών, να υπάρχει τρομακτική πίεση από τους γαλακτοβιομήχανους για τη μείωση των τιμών και οι τιμές του κρέατος να μειώνονται στον παραγωγό χωρίς να έχει λυθεί ακόμη το πρόβλημα της νομιμοποίησης των σταβλικών εγκαταστάσεων.
8) Για πέμπτη χρονιά φέτος οι ελαιοπαραγωγοί βλέπουν τις τιμές κάτω του κόστους.
Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά. Η ουσία στη χθεσινή συνεδρίαση, ήταν αυτό που φώναξαν οι λιγοστοί αγρότες, που ήρθαν ως εκεί, για να διαδηλώσουν την αντίθεση τους: «Όχι στα καλάθια της κοροϊδίας, είναι της φτώχιας και της ανεργίας».

Από το Γραφείο Τύπου

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υ.Γ. Επειδή χθες βράδυ το blog της Κίνησης «έπεσε» μαζί με το e-mail θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι έως το βραδύ θα σας αποστείλουμε τη νέα διεύθυνση στην οποία θα μπορείτε από δω και στο εξής να το βρείτε. Το νέο e- mail είναι kapagriniou@gmail.com

6 Σεπ 2011

ΟΤΑΝ Η ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ


       ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΑΨΑΛΗ 9 ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 – Τηλ. επικ. 6936 423881 – 6974 838165
Αγρίνιο 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκρηκτικό τοπίο προκαλούν οι περικοπές κονδυλίων στην παιδεία.
Με τον αγιασμό αρχίζουν τα δύσκολα!Η οικονομική κρίση και οι επιλογές του υπουργείου Παιδείας είναι το μείγμα που φαίνεται, πλέον, πως θα τινάξει στον αέρα τη φετινή σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Παλιά και νέα μνημόνια υπαγορεύουν περαιτέρω περικοπές στην εκπαίδευση και γενικότερα σε ολόκληρη την κοινωνία
Στο όνομα μιας έωλης «σωτηρίας της πατρίδας», εφαρμόζουν μια πολιτική που χαρίζει νέα κέρδη στο κεφάλαιο και μεγαλύτερη ανεργία και φτώχια στην ελληνική κοινωνία. Μια πολιτική που προσπαθούν να επιβάλλουν τρομοκρατώντας τους εργαζόμενους, απαιτώντας κοινωνική συνενοχή και συναίνεση, προβάλλοντας τη θεωρία του μονόδρομου, στηριζόμενοι από κομματικές και κυβερνητικές ηγεσίες συνδικάτων, καθώς και το πλύσιμο του εγκεφάλου από τα παπαγαλάκια τους.
Το πρώτο κουδούνι θα βρει τα σχολεία με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών αφού φέτος είχαμε τους λιγότερους διορισμούς μεταπολεμικά (546 έναντι 2500 πέρσι).
Οι αλλαγές που γίνανε στο εκπαιδευτικό σύστημα, γίνανε για να χτυπηθεί η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Αλλάζουν δραματικά τον εκπαιδευτικό χάρτη, ιδιωτικοποιώντας βασικές λειτουργίες της δημόσιας εκπαίδευσης, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο την παρεχόμενη μόρφωση. Χτίζουν σταδιακά το νέο φτηνό σχολείο – πανεπιστήμιο της αγοράς, μετατρέποντας τους μαθητές και τις οικογένειες τους σε «πελάτες» σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ.
Το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς δείχνει να είναι το χειρότερο της μεταπολίτευσης.
Για πρώτη φορά τα βιβλία δεν θα είναι στα χέρια των μαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς, αφού μόλις πριν λίγες μέρες έγινε η απευθείας ανάθεση εκτύπωσης (συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ) με αδιαφανείς διαδικασίες. Ταυτόχρονα, η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης (2,7% του ΑΕΠ) οδηγεί το «νέο» σχολείο της αγοράς, να ανοίξει τις πύλες του σε κάθε επίδοξο χορηγό με σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης.
Είναι λάθος δρόμος ορισμένοι γονείς να τρέχουν «σαστισμένοι», να σώσουν τη μόρφωση των δικών τους παιδιών μόνο με την αγορά των βιβλίων και των εκπαιδευτικών μέσων που πρέπει η πολιτεία να εξασφαλίσει ως κοινωνικό αγαθό και να παρέχει σε όλους τους μαθητές αδιακρίτως όπως το Ελληνικό σύνταγμα επιτάσσει.
Το νέο λύκειο υποστηρίζουν οι καθηγητές, στηρίζεται σε «παλιά» υλικά. Το ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό αρχίζουν και αποψιλώνονται. Τα νέα προγράμματα που διαφημίζουν είναι για τους επιτήδειους των επιδοτήσεων και που ο λαός σήμερα τους πληρώνει.   
Η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το δημόσιο σχολείο φαίνεται και από το γεγονός ότι στα Τεχνολογικά Λύκεια που θα αντικαθιστούσαν τα Επαγγελματικά, δεν υπάρχει οριστικό αλλά… προσωρινό πρόγραμμα!!!
Έπειτα απ’ όλα αυτά, εκτιμούμε ότι αναπόφευκτα και δικαιολογημένα θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Εμείς ως «Κ» θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας και να συντονίσουμε τη δράση μας με όλους εκείνους που αγωνιούν για το μέλλον της νέας γενιάς. 
Στο χώρο της εκπαίδευσης τοπικά και γενικότερα θα αντιμετωπίσουμε:
·         Μειωμένη χρηματοδότηση των σχολείων  με συνέπεια σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους.
·         Αδυναμία από τους δήμους μεταφοράς μαθητών από 1-1-2012.
·         Υποβάθμιση της σημερινής λειτουργίας του Μουσικού σχολείου Αγρινίου.
·         Επιβολή διδάκτρων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς μέσω των δημοτικών τελών και κατάργηση κοινωνικών δομών.
·         Ελάχιστες προσλήψεις εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να «στοιβάζονται» οι μαθητές σε υπεράριθμα τμήματα.
·         Συμπτύξεις τμημάτων – συγχωνεύσεις και νέο τύπου προγκρόμ καταργήσεων σχολείων στην περιοχή.
·         Είσοδος χορηγών στη Δημόσια εκπαίδευση.
·         Αποβολή από το δημόσιο σχολείο των οικονομικά αδυνάτων και των παιδιών της υπαίθρου.
Ας ευχηθούμε οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει τις διευθυντικές θέσεις των σχολείων να συνεχίσουν να σκέφτονται και να ενεργούν ως λειτουργοί, αντιδρώντας στην επιβολή των μεσοπρόθεσμων περικοπών στο δημόσιο σχολείο και στο μπάσιμο των ιδιωτικών εταιρειών στη λειτουργία των σχολείων που προκρίνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας. Γιατί κανένας γονέας δεν πρέπει ούτε μπορεί πλέον να βάλει το χέρι στη τσέπη του γι’ αυτά που οφείλει το δημόσιο σχολείο να παρέχει.  
Επειδή η κρίση συστημάτων και αξιών επηρεάζει όλους, και στη συνείδηση ενός μεγάλου τμήματος της κοινωνίας υπάρχει η άποψη ότι δεν αλλάζει τίποτε και ότι το σχολείο είναι μέρος του προβλήματος, δεν μπορούμε πλέον να σφυρίζουμε αδιάφορα. Η ανασυγκρότηση, η ανανέωση και η αναζωογόνηση των συλλογικών ανακλαστικών είναι μονόδρομος. Για να μην γίνει πράξη η διεύρυνση των μορφωτικών ανισοτήτων σε βάρος των πιο αδικημένων
Η ανάπτυξη ενός δυναμικού ρωμαλέου μορφωτικού παλλαϊκού πανεκπαιδευτικού κινήματος με διασύνδεση με την κοινωνία και συμβολή στο γενικότερο ξεσηκωμό της και στη δημιουργία ενός πανεκπαιδευτικού «μπλακ άουτ» θα κριθεί στη δυνατότητα να ξεπεράσει τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και την «κοινωνική ραθυμία» και να συνευρεθεί και οργανωθεί από τα κάτω. Αυτό είναι στους βασικούς στόχους της ιδρυτικής μας διακήρυξης. 
Γενική αποχή της εκπαιδευτικής κοινότητας από τα μαθήματα. Μόνο έτσι θα καταλάβει η «εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα» υπουργός ότι «από τότε που βγήκε η συγνώμη χάθηκε το φιλότιμο». Η ελπίδα μας είναι πλέον ότι ο αγώνας για αντίσταση, για τη ζωή μας αλλά και την εκπαίδευση όλων των παιδιών, θα γίνει υπόθεση όλων μας.

Η σχολική χρονιά φέτος θα είναι δύσκολη.
ΜΟΝΟ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΗ
Ανοιχτή ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση της «Κ

4 Σεπ 2011

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ«Κ»             ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΑΨΑΛΗ 9 ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 – Τηλ. επικ. 6936 423881 – 6974 838165
Αγρίνιο 4 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το απόγευμα του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου 2011 στην έδρα της Κίνησης Ανεξάρτητων Πολιτών Αγρινίου στο Αγρίνιο (Καψάλη 9) πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συνάντηση της ομάδας πρωτοβουλίας με την αποφασιστική συμμετοχή δημοτών της πόλης του Αγρινίου για την οριστική διατύπωση της ιδρυτικής διακήρυξης της Κίνησης των Ανεξάρτητων Πολιτών Αγρινίου, η οποία (περιληπτικά) στα 6 άρθρα που την αποτελούν αναφέρει:
Προοίμιο (άρθρο 1ο).  Γίνεται μια καταγραφή της σημερινής κατάστασης της χώρας και των αιτιών που οδήγησαν τα ιδρυτικά μέλη της «Κ» στην σύσταση της.
Η χώρα βρίσκεται σε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ κατοχή. Τα μεταπολιτευτικά κόμματα, που λειτούργησαν από το 1974 μέχρι και σήμερα, έχουν αποτύχει. Το λαϊκό μεταπολιτευτικό αίτημα για «ψωμί, παιδεία, ελευθερία», καλύφθηκε από έναν άμετρο δανεισμό. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεταπολίτευσης ήταν ένα διπολικό καθεστωτικό σχήμα «που επιχείρησε να βολέψει ταυτόχρονα τους πάντες. Και τα αφεντικά και τους εργάτες, και τα “νέα τζάκια” του “μεγάλου Έλληνα τιμονιέρη” και τα συνδικάτα.
Η Ελλάδα σήμερα έχει μετατραπεί σε «πεδίο βολής» διεθνών..

1 Αυγ 2011

ΣΙΓΑ ΚΑΛΕ... ΣΙΓΑ. ΘΕΛΩ ΤΡΙΓΥΡΩ ΜΟΥ ΣΥ ΓΙ

(Αυτό πρέπει να το έχω γράψει λάθος.
Λες να είναι ΣΙΓΗ το σωστό;
Και το διάστημα στη μέση λάθος είναι.
Αδέρφια συμπαθάτε με.
Είμαι αγράμματος κομμάτι)


Ο πάλαι ποτέ Νίκων
Τη δεκαετία του ΄80 είχαμε την τύχη, όσοι τέλος πάντων την είχαμε αυτή την «εξαίσια» τύχη, να βρεθούμε όχι μόνο απέναντι στα Μ.Α.Τ. του Νίκωνα του Αρκουδέα (αξέχαστο το σύνθημα: Αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον Αρκουδέα),  αλλά και στα Μ.Ε.Α., αφού αυτές οι δυο μονάδες είχαν αναλάβει την Πράσινη περιφρούρηση του κράτους της Αλλαγής. 
Μιλάμε για πολύ ξύλο.
Διαβάζοντας λοιπόν προχθές στο «Μαχητή» την παραπολιτική του στήλη, αυτές οι αναμνήσεις μας ξαναήρθαν στο μυαλό, όχι για κανέναν άλλον λόγο, αλλά επειδή συνειδητοποιήσαμε, για άλλη μια φορά, ότι κάθε εποχή, εκτός από τις Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης, έχει και τα δικά της Μ.Ε.Α. (Μονάδες Ένοπλων Ανδρών). Παλιότερα τα λέγανε Τ.Ε.Α. (Τάγματα Ένοπλων Ανδρών), σήμερα τα λένε...
Μέσων Ενημέρωσης Αγόρια.
Ελπίζουμε να μας επιτρέψετε, να θυμηθούμε, αλλά και να σας θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, κάτι από τα ζόρικα νιάτα μας. Ένα σοσιαλιστικό σύνθημα εκείνης της εποχής, το οποίο το διασκευάσαμε λίγο, για να κάτσει καλύτερα στο σήμερα αλλά και σ΄αυτό που θέλουμε να πούμε.
Πάμε όλοι μαζί λοιπόν με το ένα , με το δύο με το τρία.